Języka chorwackiego (na)uczyło się u mnie wiele osób, a każda z nich miała ku temu swoje powody, zawodowe lub prywatne. Była to praca zawodowa w Chorwacji, w różnych dziedzinach a najczęściej w turystyce, wyjazd w ramach projektów międzynarodowych lub do pracy w organizacjach pozarządowych, a nawet na placówkę dyplomatyczną - albo miłość i planowane małżeństwo, współpraca międzyuczelniana, wczasy turystyczne, wymiany studentów oraz nawiązywanie przyjaźni.

Najmłodszy mój uczeń Bruno ma 7 lat, a najstarszy Jan ukończył 75 lat.

W jaki sposób możesz sie uczyć?

Jeśli chcesz nauczyć się języka chorwackiego, podnieść umiejętności językowe lub ćwiczyć konwersacje, to jesteś na właściwym miejscu, gdyż tu możesz podjąć decyzję o sposobie nauki.

Oferuję dwie możliwości:

Dla osób, które mogą przyjżdżać do mnie, nie ma problemu, gdyż mieszkam w samym centrum Warszwy. Ci wszyscy, którzy nie mają nauczyciela "pod ręką", mieszkają w którejkolwiek części Polski, w mieście lub na wsi, a nawet za granicą, albo nie chcą tracić czasu na dojazdy, mogą się także języka uczyć (i nauczyć) - przez SKYPE

Uczenie się języka obcego przez SKYPE nie jest trudniejsze, niż metodą tradycyjną. Oczywiście obok zainstalowanego SKYPE potrzebny jest zestaw słuchawkowy z mikrofonem. Materiały do nauki poszczególnych lekcji oraz materiał dżwiękowy w formacie mp3 uczeń otrzymuje z wyprzedzeniem przez pocztę elektroniczną. Wstępnie samodzielnie przygotowywuje się do kolejnych spotkań z lektorem. Na początku każdej lekcji omawiamy wykonaną przez ucznia pracę domową, następnie powtarzamy ostatnio przerobioną lekcję, aby utrwalić materiał, potem przerabiamy nową lekcję, najpierw materiał gramatyczny i nowe słowka, następnie uczeń czyta i odpowiada na pytania dotyczące materiału. Jedna indywidualna lekcja trwa 90 minut. Uczeń wykonuje pracę domową i wysyła lektorowi do sprawdzenia pocztą elektroniczną.

Konwersacje. Osobom, które znają już język chorwacki na takim poziomie, że mogą swobodnie rozmawiać proponuję spotkania konwersacyjne. W zależności od wybranej tematyki, przygotowuję materiały tekstowe i dżwiekowe, gramatykę oraz słownictwo.

Materiały dydaktyczne:

Posiadam różnorodne materiały dydaktyczne dla uczniów początkujących i średniozaawansowanych i zaawansowanych: oryginalne chorwackie podręczniki, słowniki językowe, gramatyki, czasopisma, materiały dźwiękowe, płyty, filmy, prospekty turystyczne, przewodniki, literaturę piękną oraz fachową.

W Polsce nie ma dostępnych podręczników do nauki języka chorwackiego, wobec czego zazwyczaj korzystam z dwóch zestawów materiałów dydaktycznych wydanych w Chorwacji , przeznaczonych do nauki chorwackigo jako języka obcego. Pierwszy to DOBRO DOŠLI, część I i II oraz UČIMO HRVATSKI, część I i II. Na poziomie podstawowym polecam Słownik polsko-chorwacki i chorwacko-polski w wydaniu Wiedzy Powszechnej. Korzystam też z publikacji: Rječnik hrvatskog jezika Vladimira Aniia oraz Gramatika hrvatskoga jezika, Težak-Babić.

W trakcie nauki na poziomie średnio zaawansowanym przydaje się duży Słownik polsko-chorwacki/Poljsko hrvatski rječnik, autorów M.Moguš, N. Pintarić, który można kupić w Chorwacji.

Dlaczego właśnie język chorwacki?

Chorwacja ma najpiękniejsze morze, cudowny klimat, gościnnych mieszkańców, podobny jezyk i jest łatwo dostępna dla wszystkich chętnych drogą lądową lub powietrzną.

Chorwaci lubią Polaków i natychmiast akceptują tych, który nawiązują kontakt w ich ojczystym języku, traktują ich jak przyjaciół, a nawet najbliższych członków rodziny.

Język chorwacki przydaje się w praktyce jako środek komunikacji językowej podczas podróży do Bośni i Hercegowiny, Serbii, Czarnogóry.

Wkrótce język chorwacki będzie bardzo przydatny, ponieważ Chorwacja stanie się jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej.